14 دقیقه زمان مطالعه (2861 کلمه)

آموزش نصب پنجره دوجداره

__-1

ابتدا باید مدیریت هر کارگاه مونتاژ درب و پنجره های upvc به ارزش و اهمیت تربیت اندازه گیر یا طراح توجه شایانی رامبذول دارد که به عقیدۀ اینجانب اندازه گیری پروژه ها خشت اول کارمان میباشد.همچنانکه شاعر میفرماید:

خشت اول چون نهد معمار کج             تا ثریا  میرود دیوار کج

بنده در مورد انتخاب اشخاصی که جهت اندازه گیری از محل قرار گیری درب و  پنجرهها تربیت  میشوند بسیار حساسیت دارم و کار این اشخاص را به نحوی فقط اندازه گیری سطحی ازپروژه نمی دانم و حتماً این اشخاص باید تحصیل کرده و دارای چشمانی دقیق از نظر دقت و دقیق از نظر طراحی و دقیق از  نظرهارمونی نمای ساختمان را دارا باشند .

نصب پنجره دوجداره

الف :ابتدا دقت در اندازه گیری
گاهی اوقات پیش  میآیدکه شخص اندازه گیردراثرتکرارنگاه به متر اندازه های نزدیک و مشابه به هم را مثل عدد1010میلیمتر رابا1100اشتباه  میکند ،پیشنهاد بنده در مورد اندازه گیری این است که اندازه گیر اولا باید برای اندازه گیری در عرض و ارتفاع ، به این دستور العملها توجه کند که همیشه هنگام اندازه گیری از محل قرارگیری درب و پنجره ها، ابتدا عرض و سپس ارتفاع را اندازه بگیرد ثانیا باید هم عرض و هم ارتفاع را از سه نقطه مانند مثال ، در نقشه ذکر شده اندازه بگیرد .

Capture1

در مثال شکل فوق که به نظر بنده پس از کنترل هر سه ابعاد اندازه گیری شده با هم که تکرار این عمل باعث عدم اشتباه اندازه گیر  میشود قسمت اندازه گیری B در عرض یعنی قسمت وسط عرض و قسمت E در ارتفاع ، صحیح ترین برداشت اندازه گیری  میباشد ، که در هر صورت کوچکترین ابعاد برداشت شده ملاک عمل قرار  میگیرد  و بدین خاطر این دو قسمت از نظر من بهترین برداشت است چون در هنگام ساخت و نصب ساب فریمهایی که قرار است  پنجره روی آنها نصب شوند چون در ارتفاع این ساب فریمها شاخهایی جنب نصب درون دیوار روی این ساب فریمها جوشکاری شده به تجربه حدودا 5 میلیمتر در قسمت وسط عرض کمترین اندازه را نشان میدهد . پس این اندازه را نسبت به دواندازه پائین و بالا ترجیح میدهیم . و حال که مطمئن شدیم که کوچکترین اندازه چه درعرض و چه در ارتفاع را انتخاب کرده ایم ابعادی را که مثال زده بودیم ممکن است در هنگام خواندن متر اشتباه کنیم یعنی عدد 1012 را 1120 بخوانیم. این نکته را همیشه در هنگام خواندن متر مدنظر قرار دهید که ابتدا اندازه را به سانتیمتر بخوانید یعنی 101 سانتی متر و سپس نگاه کنید چند میلیمتر از 101 رد شده است  میبینید 2 میلیمتر رد شده است پس عدد 2 میلیمتر را در کنار 101 بنویسید که  میشود  101-2 که بدین صورت هیچوقت در اندازه خوانی اشتباه نخواهید کرد.

خاطر نشان  میکنم از کوچکترین ابعاد برداشت شده جهت اجرایی شدن ، استفاده فرمائید وهمچنین در هنگام یادداشت کردن  اندازه ها ابتدا عرض و سپس ارتفاع را یادداشت فرمایید. و این روش به صورت همگانی باید اجرا شود که عوض شدن عرض و ارتفاع باعث اشتباه نگردد.

همچنانکه مطلع هستید کلا خلاصی یا تلرانس  پنجرههای upvc در هنگام ساخت 6 میلیمتر  میباشد و اگر این عدد کوچک را انتخاب نفرمائید عملا پس از انتخاب عدد بزرگتر شما خلاصی پنجره یا درب را نسبت به محل قرارگیری از دست داده اید که همین امر باعث میشود که وسط  پنجره ها از قسمت عرض تحت فشار قرار گیرند . و در هنگام نصب مجبور به تغییر محل لولاها به سمت عقب که کار غیر استانداردی  میباشد. و حتما در این صورت ایملهای اسپانیولیت به لاکینگ پلیتها اصابت خواهد کرد یا لبه ی لنگه بازشو به لاکینگ پلیتها  میخورد.

ب: دقت اندازه گیر در طرح درب و پنجره ها

اندازه گیر در هنگام طرح درب و  پنجرهها باید به نکات زیرتوجه کند.چون در معماریهای جدید از سقف کاذب  درآشپزخانهها واطاقهای خواب یا  پذیراییها در بالای پنجره به صورتهای مختلفی گچبری انجام میدهند، مثل جا پرده ای در بالای  پنجرههای اطاق خوابها و پذیرایی برای اینکه میل  پردهها را مخفی کنند و همچنین در  آشپزخانهها جهت شکست در طراحی سقف و نور پردازی س قفها که کلیه این عوامل ممکن است بعد از اندازه  گیریها صورت بگیرد باید از مهندس پروژه در مورد این موارد سوال شود آیا طراحی در مورد جای پرده یا پایین آمدن سقف دارند یا خیر و پس از اطمینان از اینکه آخرین طراحیها و تغییرات صورت گرفته شروع به اندازه گیری نمایند و چنانچه مهندس پروژه تغییرات طراحی خود را اعلام کرد با در نظر گرفتن کتیبه در بالای پنجره از سطح سقف کاذب رد شوند. بسیاری از موارد پیش آمده در طول زمانیکه اندازه گیر کار را اجرایی کرده س قفهای کاذب زده شده است که موجب گیر کردن لنگه بازشو  پنجرهها به سقف کاذب میشود که موجب خسارت کلی در پروژه خواهد شد.

یکی دیگر از مواردی که مرتبا باعث گرفتاری اندازه گیر میشود  آشپزخانههای پروژه میباشد، که در هنگام اندازه گیری بعلت اینکه اندازه گیر وارد آشپزخانه میشود )بیشتر در مورد  پروژههای نوسازی( هنوز کابینت و سینک و شیرآب نصب نگردیده است بازشوی  پنجرهها را طوری طراحی میکنند که پس از نصب لنگه بازشو با علم شیر اصابت میکند که باعث رنجش کارفرما میگردد.

پس باید در هنگام اندازه گیری به این موارد توجه کامل مبذول دارید، و جزء حساس یتهای خود قرار داده و از مهندس ساختمان سوال فرموده و سپس طراحی نمایید و شاید با پیشنهاد دادن پنجره کشویی بر روی سینک آشپزخانه یا با کتیبه قرار دادن قسمت پایین پنجره به نحوی که در هنگام باز شدن لنگه پنجره از روی علم شیر رد شود، طراحی کنید.

ج: دقت اندازه گیری از  نظرهارمونی  پنجره های ساختمان

اندازه گیر توجه داشته باشد در هنگام برداشت اندازه از پروژه به شکل کلی طراحی قبلی ساختمان توجه کند خصوصا در مواردیکه از یک واحد آپارتمان اندازه گیری میکند.

  • توجه به طراحی پنجرههای طبقات دیگر
  • توجه به رنگ شیشه کلی ساختمان
  • توجه به رنگ پنجرههای کلی ساختمان
  • توجه به طراحی همان واحد که باید کلیه خصوصیات ذکر شده در بالا در طراحی خود اعمال نماید در غیر اینصورت با بی توجهی به هریک از موارد ذکر شده مجبور به تعویض پنجرههای ساخته شده خواهد شد.
  • بسیار پیش آمده در هنگام طراحی درب و پنجره بازشوهای درب و پنجرهها اشتباه ساخته میشود و مشتری میگوید من میخواستم درب به بیرون بالکن بازشود یا بالعکس که اشتباه ساخته شده است که این هم یکی دیگر از موارد اشتباه میباشد که اندازه گیر باید دقت کامل وکافی را در هنگام طراحی داشته باشد.

حال برای اینکه بتوانیم  تعریفهای استاندارد و هماهنگ را ابداع و همگی به آن عمل نماییم که این هماهنگی انشاالله باعث رفع کلیه اشتباهات موارد فوق گردد، نکاتی را خدمتتان عرض مینماییم.

اصولا در مورد  پروژههای نوسازی تصاویردر  نقشههای تیپ بندی درب و پنجره توسط مهندس معمارهمیشه ، دید از خارج ساختمان را نشان میدهد،پس در هنگامیکه میخواهید یک نقشه را از نظر تیپ بندی درب و پنجره مورد برسی قرار دهید به این نکته توجه فرمایید که تصاویر نقشه تیپ بندی ارائه شده توسط کارفرما با نقشه برداشت اندازه گیر متفاوت خواهد شد. چون اندازه گیر همیشه از داخل ساختمان ابعاد محل نصب پنجره و درب را اندازه میگیرد ،پس با اطلاع از این موضوع به این نکات توجه فرمایید.

1-کلیه نقش ههای ارائه شده توسط اندازه گیر دید از سمت بازشوی درب و پنجره به سمت اندازه گیر یا طراح میباشد، و این بدین معناست که لولای درب و پنجره همیشه هنگام اندازه گیری در جلوی دید مسئول اندازه گیری باشد.
2-همیشه هنگامیکه مسئول اندازه گیرمیخواهد جهت بازشوی درب یا  پنجرهها را تعیین نماید حتما باید  لولاها روبروی چشم او قرار گیرد در این حالت چنانچه دستگیره را با دست راست بگیرد و لنگه بازشو به سمت فرد اندازه گیربیاید به این پنجره راست بازشو میگویند که با این علامت   نشان داده میشود که جهت جلوی مثلث جای دستگیره را نشان میدهد و لازم است پنجره)  Sach( و بازشوی درب )Door Sach( و یا پروفیل میانی ثابت )Mullion( و پروفیل )Fram( جهت استفاده قاب پنجره موارد ذیل را به خاطر بسپارید.

*در صورتیکه قاب پنجره از پروفیل Frame ساخته میشود دقیقا ابعاد اجرایی همان ابعاد برداشت شده خواهد بود.

*در صورتیکه پروفیلهای قاب از پروفیلهای Sach یا Door Sach یا Mullion ساخته میشود ، فقط در قسمت ملاحظات برداشت ذکر به نوع پروفیلهای بالا نمایید ، و هیچوقت جهت لبه 4 سانتی این سه نوع پروفیل که از محل جای نصب پنجره یا درب بزرگتر میباشد عددی را به اندازه این اضافه نکنید و این مسئولیت را به عهده کسی که پروژه را اجرایی میکند بگذارید تا همیشه این مسئولیت به عهده یک نفر باشد و اضافه کردن این 4 سانتی متر به اندازه نقشه اضافه نشود چون اکثرا یا هر دو نفر این 4 سانتی متر را اضافه میکنند یا هیچکدام که این امر باعث کوچک یا بزرگ شدن پنجره خواهد شد.

*( در صورتیکه جهت قاب پنجره از پروفیل Renovation یا بازسازی استفاده میشود نیز انتخاب این پروفیل را هم فقط در ملاحظات ذکر شود تا این 9 سانتی متر اندازه لبه پروفیل توسط مسئول اجرایی شود اضافه گردد.

*( در صورت استفاده از پروفیل گرد ، ابعاد پروفیل گرد توسط مسئول اندازه گیری یا طراح از ابعاد پنجره کسر گردد و فقط ابعاد اجرایی شدن پنجره یا درب به اطلاع شرکت جهت ساخت برسد و در نقشه ارائه شده به شرکت در قسمت ملاحظات توضیح داده شود که درمکانهای مورد نظر در نقشه احتیاج به پروفیل گرد به ارتفاع مورد نظر احتیاج میباشد.  مانند شکل زیر:

Capture2

که در اینصورت مشخص میشود که بین دو پنجره یک عدد پروفیل گرد باید به ارتفاع 1200 قرار گیرد که هنگام ارسال این دو قطعه پنجره ، یک عدد لوله گرد ارسال خواهد شد. در شکل بالا اندازه عرض جای پنجره ها 5722 سانتی متر میباشد که مجموع عددهای فوق عرض جای پنجره را پر خواهد کرد)لازم به ذکر میباشد فقط در صورتیکه قاب پنجره از نوع Frame معمولی یا فریم کشویی باشد میتوان از پروفیل گرد استفاده کرد(چنانچه تعداد این پروفیلهای گرد از یکی بیشتر باشد اندازه گیر باید ابتدا محل پروفیلهای گرد را با مشورت کارفرما تعیین نماید و سپس اندازه پنجرهها را تعیین کند.

با توجه به مثال پایین بهتر است به این صورت اندازه گیری شود.

Capture3

پس از طراحی درب و  پنجرهها و تعیین حالت بازشوی نقشه کلیه  نقشهها را با کارفرما یا نماینده کارفرما کنترل و از آنها امضای تاییدیه بگیرد و سپس اجرایی نماید.

3-در صورت استفاده از پروفیلهای بازسازی (Renovation) و باز شو

ابعاد سه عدد پنجره=عرض دو عدد لوله گرد-ابعاد کلی عرض محل جاگذاری  پنجرهها

 2990 -150 = 2840عرض هر پنجره 3= 947÷ 2840

حال چنانچه ابعاد 947 را جهت ساخت پنجره اجرایی نماییم خود بخود از هر عرض پنجره هنگام جوش دادن 6 میلیمتر کم میشود که 947 تبدیل به 941 میشود که چون پس از کنار قرارهم گرفتن این سه پنجره مابین دو لوله گرد در نهایت نسبت به خلاصی عرضی باید حداکثر یک سانتی متر بیشتر فاصله نداشته باشیم.

یکبار جهت کنترل ، این ابعاد را با یکدیگر جمع میکنیم تا ببینیم ابعاد ذکر شده جدید هر پنجره)941 میلیمتر( چه خلاصی در مجموع حاصل میگردد .

2973=[150+(2823=941×3)]  که چون باید مجموع  پنجرهها و  لولهها پس از اتصال به یکدیگر حداکثر 1 سانتیمترخلاصی را نشان دهد با تفاضل اندازه عرض جای پنجره 17 = 2990- 2973 میلیمتر خلاصی نشان میدهد که میتوانیم در هنگام اجرایی کردن  پنجرهها مثلا به ابعاد هر پنجره 2 میلیمتر اضافه کنیم که خلاصی انتهای کار 11 میلیمتر میشود و عرض  پنجرهها 941 میلیمتر میشود که در اجرایی شدن میشود 943 که در اینصورت ابعاد مجموع بدین صورت در  میآید)] 2979=[150+(2829=943×3 که نسبت به عرض محل جا گذاری  پنجرهها 11 میلیمتر خلاصی یعنی از هر طرف 5/5 میلیمتر خلاصی پیدا خواهیم کرد که با سیلیکون و فوم پرخواهد شد که این اندازه خلاصی بااین فرمول بالا قبل از ساخت  پنجرهها قابل کنترل میباشد و ما میتوانیم از این خلاصی هم کمتر اعمال نماییم.

* مسئول مربوطه موظف میباشد پس از طراحی درب و پنجرهها و اندازه گیری دقیق محل نصب  آن کلیه    نقشهها را با حالتهای بازشو منظور )چپ بازشو( یا )راست بازشو( که در صفحات قبل توضیح داده شده است و یا در مورد بالکنها با کنترل دربها به جهت بیرون بازشو یا داخل بازشو را به امضا کارفرما برساند تا از اشتباه جلوگیری شود.

*مسئول اندازه گیری موظف میباشد در هنگام اندازه گیری از  پروژهها نگاه دقیقی به وضعیت محل نصب درب و  پنجرهها خصوصا آشپزخانه و جای  پردهها و سقف  کاذبها به نحوی که متذکر شدیم بیندازد و با طراحی کتیبه برای جای پرده و کتیبه پایین یا پنجره کشویی برای  آشپزخانهها )  پنجرههای بالای سینک آشپزخانه ( از این موضوع عبور کنیم.

 طراحیها را چنان انجام میدهیم که همیشه قس متهای بازشو در حد استاندارد باشدکه پس  از مدتی به علت فشار سنگین شیشه دو جداره به لنگه بازشو از رگلاژ نیفتد )لازم بذکر  میباشد هر متر مربع شیشه 4 و 6 ، 82 کیلوگرم و هر متر مربع شیشه 6 و6، 30 کیلوگرم  میباشد.(

Capture4
 در صورت انتخاب  پروفیلهای Sach یا Door Sach یا Mullion یا Renovation برای ساخت قاب درب یا پنجره مراقب باشند که در مورد انتخاب سه پروفیل اول دور تا دور پنجره ،  باید 2 سانتیمتر جای خالی داشته باشد تا لبه 2 سانتیمتری آنها به دیوار گیر نکند و در مورد پروفیل Renovation حتما باید دور تا دور محل نصب نسبت به دیوار داخلی اطاق یعنی دیده نشود و منظره زشتی توسط سیلیکون بوجود نیاید.

لازم بذکر است از پروفیل Mullion برای نمای خارجی استفاده میگردد.

*هنگام کشیدن تصویر درب و  پنجرهها باید به اندازه  گیرها آموزش داده شود که ابعاد پنجره یا درب ها را با مقیاس بکشند یعنی تناسب ابعادی عرض و ارتفاع به یک نسبت کوچکتر کشیده شود تا تصویر با ابعاد واقعی هنگام نگاه کردن به نقشه در ذهن افرادی که پس از اندازه گیر در مورد نقشه نظر کارشناسی  میدهند باعث اشتباه نگردد.

*اندازه گیر به علت اینکه اولین نفری است که در پروژه نکات فوق را دیده و بررسی مینماید باید این طرز فکر را داشته باشد که خود را به صورت پیش آهنگ سازمان بداند که کلیه مطالبی را که خارج از عرف به نظرش میرسد را در قسمت ملاحظات ذکر نماید تا در مورد ساخت و نصب درب و پنجرهها به آن موارد عمل شود و موجب سهولت کار گردد.

*در هنگام طراحی درب و  پنجرههاچنانچه به درخواست کارفرما پنجره یا دربی خارج از اندازه استاندارد سفارش میشود باید کارفرما را متقاعد به صرف نظر ازآن در خواست نمود و چنانچه مورد قبول واقع نگردید با امضا و تعهد گرفتن از ایشان   کلیه عواقب و احتمالات پیش بینی نشده را از عهدۀ خود ساقط و به مسئولیت کارفرما منجر نماید.

*هنگامیکه درب یا پنجره یک تکه درخواست میشودابتدا بازدید فرمایید که آیا این پنجره بعد از ساخت با این ابعاد بزرگ از راه  پلهها یا محلهای دیگر میتواند خود را به محل نصب برساند یا خیر در صورت نداشتن امکان ، کارفرما را متقاعد سازید که این پنجرهها را چند تکه بسازید.

*در صورت مخدوش بودن ابعاد و  اندازهها و همچنین تصاویر، اندازه گیر موظف به تجدید اندازه گیری از پروژه میباشد تا قطعا به ابعاد و اندازه گیری شده قبلی اطمینان حاصل نماید.
*مورد دیگری که در  پروژههای بازسازی باید اندازه گیر دقت فرماید این مطلب میباشد که اصولا  پنجرههای منصوبه در ساختمانها عمدتا سه دسته بیشتر نیستند یا درب و  پنجرههایی با پروفیلهای آهنی یا آلومینیومًی قدیمی با شاخ درون دیوار و یا آلومینیوم جدید که بر روی ساب فریم نصب شده اند در هنگام طراحی جهت تعویض این  پنجرهها حتما در صورتیکه امکان خارج کردن قاب آلومینیومی دسته دوم وجود دارد باید این  پنجرهها خارج شده و از پشت  قاب اندازه گیری شود مگر اینکه درون دیوار مخفی شده باشد که باید با هماهنگی کارفرما یا صاحب خانه پس از توجیح کردن کامل ایشان طراحی و اندازه گیری صورت گرفته و به امضا ایشان برسد.اندازه گیر موظف است از این قانون که بسیار کمک به نصب پنجره خواهد کرد توجه نماید.

همیشه دستورالعملی را بین خود و مسئول نصب قرار گذارد که از هر پروژه ای که  میخواهد اندازه گیری نماید همیشه از سمت راست حرکت نماید و جهت کد گذاری پنجره یا درب این عمل بسیار موثر خواهد بود چون در صورت چرخش از سمت راست و کدگذاری این عمل نصاب با ورود به پروژه مطلع خواهد شد، که اندازه گیر از سمت راست حرکت کرده و اولین درب و یا پنجره کد شماره 1 خواهد بود.

  • مسئول اندازه گیری موظف میباشد تصاویر و ابعاد درب و پنجرهها را نسبت به انتخاب مشتری  با توجه به تصاویر صفحه بعد طراحی نماید.به دلیل اینکه چنانچه خارج از این ابعاد سفارش بگیرد ممکن است یراق درب یا پنجره مورد سفارش وجود نداشته باشد و مانع از اجرای این نوع درب یا پنجره گردد.
  • اندازه گیر به علت مقدار زیادی از تصاویر ذهنی خود در مورد بازشوهای درب و پنجرهها و ابعاد آنها و کتیبههایی که باید در نظر گرفته شود و همچنین جان  پناههایی که در قسمت پایین  پنجرهها طراحی مینماید و همچنین در مورد دربهای فرانسوی که همیشه باید یک سمت بازشو را که دستگیره میخورد مشخص نماید مانند تصویر زیر با علامت دستگیره در هر قسمتی که  میخواهد آن درب یا پنجره بازشود ، مشخص نماید و کلیه مطالب را دقیقا در محل پروژه یادداشت نماید تا پس از گذشت چند ساعتی از زمان آن ، مطالب را از یاد نبرد که همین امر موجب بسیاری از اشتباهات انداه گیری خواهد شد.
  • Capture5

 

 

 

منبع :homareshtan.com

پنجره دوجداره
تاثیر پنجره دوجداره بزرگ بر دکوراسیون داخلی
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 07 April 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.sakhtosazan.com/