ویژگی پنجره upvc - ساخت و سازان

خصوصیات پنجره دوجداره

امروزه در ایران اکثر ساختمان ها از پنجره های آلومنیومی و آهنی به پنجره های دوجداره upvc رو آورده اند دلیل این خواست همگانی برای عوض کردن پنجره خود به پنجره دوجداره upvc قابلیت ها و کارائی خوب این نوع پنجره ها است.قبل از اینکه به قابلیت های خوب پنجره های دوجداره بپردازیم بد نیست که به معرفی انواع پنجره بپردازیم :انواع پنجره ساختمانی عبارتند از :پنجره فلزی،پنجره چوبی، که پنجره های فلزی شامل پنجره های آهنی و پنجره های آلومنیومی می شوند و پنجره های کامپوزیت که شامل پنجره های

...
Read more